"ลงทะเบียน"การอบรมต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ชมวิดีโอครบ 5 องค์ความรู้ ครั้งที่ 1-2

รายชื่อ ผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ประจำปี 2564 ที่ครบ 5 องค์ความรู้ ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่

รายชื่อ ผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ประจำปี 2564 ที่ครบ 5 องค์ความรู้ ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนครบ 5 องค์ความรู้แล้ว ท่านจะได้รับใบรับรองการต่ออายุ CDT ภายใน 1 เดือน และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนครบ 5 องค์ความรู้แล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบความครบถ้วน และจะประกาศให้ท่านทราบอีกครั้งต่อไป

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวจันทร์สุดา จันทร์แย้ (น้อง) โทรศัพท์ 080-3387443 / E-mail: thaidietetics@gmail.com / Line หมายเลขโทรศัพท์: 0803387443

!! ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 2 นี้ Update รายชื่อผู้ที่ฟังครบ 5 องค์ความรู้ ถึงวันที่ 16 ก.ค. 64 นะค่ะ!!