การอบรมต่ออายุ CDT

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ชมวิดีโอครบ 5 องค์ความรู้ ครั้งที่ 1-2-3-4

รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ของสมาคมฯ ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ของสมาคมฯ ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ของสมาคมฯ ครั้งที่ 3 คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ของสมาคมฯ ครั้งที่ 4 คลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวจันทร์สุดา จันทร์แย้ (น้อง) โทรศัพท์ 080-3387443 / E-mail: thaidietetics@gmail.com / Line หมายเลขโทรศัพท์: 080338744