การอบรมต่ออายุ CDT

ประกาศขยายเวลาเข้าชมวิดีโอ 5 องค์ความรู้ การอบรมต่ออายุ(CDT ของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุ่นแรงทำให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ในโรงพยาบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมทั้ง PUI และผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19
ทางสมาคมฯ จึงขอขยายเวลาในการรับชมวิดีโอ 5 องค์ความรู้ จากเดิมในวันที่ 23 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 23 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 ผู้สมัครอบรมต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ CDT ของสมาคมฯ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าชมวิดีโอ 5 องค์ความรู้ สามารถลงทะเบียนเข้าชมวิดีโอได้ที่ https://www.thaidietetics.org/?p=7153

หากท่านมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่
น.ส.จันทร์สุดา จันทร์แย้ (น้อง) 080-338-7443 Lineหมายเลขโทรศัพท์:0803387443 คะ