งานประชุมวิชาการ

ประกาศครั้งที่ 1 การจัดงานประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2564

ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

หมายเหตุ           

  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • รายละเอียดอื่นๆ สมาคมฯ จะประกาศให้ท่านทราบอีกครั้ง ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.thaidietetics.org / Facebook: Thai Dietetic Association