การสมัครสอบ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการรับรองเป็นนักกำหนดอาหาร Certified Dietitian of Thailand (CDT)ประจำปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการรับรองเป็นนักกำหนดอาหาร

Certified Dietitian of Thailand (CDT)

ประจำปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 11

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น

การทดสอบทำข้อสอบและการสอบ CDT ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยขอแจ้งว่า

  1. จะมีการทดสอบทำข้อสอบ CDT ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น 
  2. ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาในวันสอบจริง
  3. ผู้เข้าสอบจะได้รับการติดต่อทางอีเมลแจ้งขั้นตอนการ log in เพื่อเข้าทดสอบในการทำข้อสอบ พร้อมทั้งได้รับ คู่มือการสอบ CDT อธิบายขั้นตอนการเข้าสอบและการทำข้อสอบทางอีเมล
  4. ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบอีเมลของท่านด้วย  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการรับรองเป็นนักกำหนดอาหาร (CDT) ดาวน์โหลด

ผู้ประสานงาน: นางสาวจันทร์สุดา จันทร์แย้ (น้อง) : 080-338-7443

Update เพิ่มเติม 12/11/64: 1ุ6.00 น.

คู่มือการสอบ Certified Dietitian of Thailand (CDT) ดาวน์โหลด

หากผู้สอบติดปัญหาเข้าไม่ได้/ยังไม่ได้รับเมล

หากท่านติดปัญหา เข้าระบบการสอบ CDT ไม่ได้/ยังไม่ได้รับเมล รบกวนติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบ
0 081-868-8657 คุณแก้ว
083-264-3978 คุณแอม
ID Line: ppanithan คุณแก้ว