การสมัครสอบ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเข้าห้องสอบ CDT ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 (รูปแบบออนไลน์)

ขั้นตอนการเข้าห้องสอบ CDT ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

 1. เข้าสู่ระบบการสอบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 60 นาที โดยเข้าห้องสอบ Zoom
  Link: https://us02web.zoom.us/j/82321100341…
  Meeting ID 823 2110 0341
  Passcode 44283
  ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
  เริ่มสอบเวลา 13.00น.
  (หากเข้าห้องสอบเกินเวลา 13.15น. จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ)
 2. เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้ผู้เข้าสอบเปลี่ยนชื่อ (rename) เป็นเลขลำดับที่ตามด้วยชื่อและนามสกุล เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ (ตัวอย่าง 1กรกช เมฆอินทร์) (หากท่านแก้ไขไม่ได้จะมีทีมงานช่วยในห้อง)
  ตรวจเช็คลำดับเลขที่สอบอีกครั้งที่ Link: https://www.thaidietetics.org/?p=7682
 3. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตัวตนในการเข้าสอบ โดยผู้เข้าสอบต้องแสดงตัวตนผ่านหน้ากล้องให้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจนพร้อมถือบัตรประจำตัวประชาชนใกล้ใบหน้า เพื่อให้ทางทีมงานบันทึกภาพถ่ายหน้าจอของผู้เข้าสอบได้อย่างชัดเจน
 4. เสร็จจากการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วให้ผู้เข้าสอบ คลิกที่ chat เพื่อรับลิงก์เข้าระบบข้อสอบ
 5. เมื่อเข้าสู่หน้าระบบข้อสอบแล้ว ให้ log in ด้วย user name และ Password ที่ท่านได้รับ
  User name อีเมลล์ที่ท่านสมัครสอบ
  Password เบอร์โทรศัพท์ของท่าน
 6. ข้อสอบจะมีทั้งหมด 5 ส่วน ผู้เข้าสอบต้องทำข้อสอบจนครบทั้ง 5 ส่วน ตามเวลาที่กำหนด
  ส่วนที่ 1: Clinical Nutrition จำนวน 30 ข้อ (65นาที)
  ส่วนที่ 2 : Hospital Foodservices จำนวน 30 ข้อ (65 นาที)
  ส่วนที่ 3 : Basic Nutrition จำนวน 25 ข้อ (50 นาที)
  ส่วนที่ 4 : Food science และ Food Safetyจำนวน 10 ข้อ (20 นาที)
  ส่วนที่ 5 : Research จำนวน 5 ข้อ (10 นาที)
 7. ห้ามผู้เข้าสอบ Log out ออกจากระบบการสอบออนไลน์ก่อนเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าสอบทำข้อสอบในส่วนที่ 5 แล้วเสร็จจึงจะสามารถ Log out ได้ ระหว่างการสอบผู้สอบต้องนั่งอยู่กับที่นั่งสอบตลอดเวลา หากต้องการลุกจากที่นั่งก่อนจะหมดเวลาหรือหายไปจากหน้าห้อง Zoom ต้องแจ้งกรรมการคุมสอบให้ทราบก่อน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านทุจริตในการสอบ
 8. ผู้เข้าสอบสามารถใช้ดินสอ ปากกา และกระดาษ เปล่าเพื่อทดเลขในระหว่างการสอบได้ แต่ห้ามใช้เครื่องคิดเลขและเปิดหนังสือใดๆ ระหว่างการสอบ
 9. กรุณาเปิดกล้อง ปิดไมโครโฟน งดใช้หูฟังตลอดการสอบ
 10. หากทุจริตสอบ จะถูกตัดสิทธิ์การสอบทันที
  *หากต้องการความช่วยเหลือ มีปัญหาระหว่างสอบ ให้ติดต่อผู้ประสานงานการสอบ
  081-868-8657 คุณแก้ว
  083-264-3978 คุณแอม
  ID Line: ppanithan คุณแก้ว