ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Glycemic Guardians Program ประจำปี 2564-2565 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 นี้

วิดีโอแนะนำ โครงการ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร ทีมสหสาขาวิชาชีพ

1.โครงการ

2.ใบสมัคร

ดาน์โหลดเอกสาร บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นเบาหวาน

1.โครงการ

2.ใบสมัคร