การอบรมต่ออายุ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ชมวิดีโอครบ 5 องค์ความรู้ ครั้งที่ 1 , 2 , 3

รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ของสมาคมฯ ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ของสมาคมฯ ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ของสมาคมฯ ครั้งที่ 3 คลิกที่นี่

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนครบแล้วท่านจะได้รับใบรับรองการต่ออายุ CDT ของสมาคมฯ ภายใน 1 เดือน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนครบแล้วแต่ยังไม่มีรายชื่อ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความครบถ้วน และจะประกาศให้ท่านทราบครั้งต่อไป

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวจันทร์สุดา จันทร์แย้ (น้อง) โทรศัพท์ 080-3387443 / E-mail: thaidietetics@gmail.com / Line หมายเลขโทรศัพท์: 080338744