ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ “การเลือกตั้งคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร” ในวันที่ 24 มกราคม -7 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ “การเลือกตั้งคณะกรรรมการวิชาชีพนักกำหนดอาหาร” ในวันที่ 24 มกราคม -7 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร-กนอ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร คู่มือใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ-สาขาการกำหนดอาหาร และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร ได้ที่ด้านล่างนี้นะคะ

เอกสารแนะนำตัว-กนอ ดาวน์โหลด

คู่มือใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ-สาขาการกำหนดอาหาร ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร ดาวน์โหลด

http://mrd-register.hss.moph.go.th/