งานประชุมวิชาการ ไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกเท่านั้น)

สื่อวิดีทัศน์ย้อนหลัง e-certificate และเอกสารประกอบการประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย วันที่ 13-15 ธันวาคม 2564