ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ขอเชิญร่วมงานวิจัยเรื่อง ราคาต่อหน่วยและความพึงพอใจในการใช้ อาหารปั่นผสม และอาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐาน