ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคำนวณราคาต่อหน่วยและการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการใช้อาหารปั่นผสมและอาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคำนวณราคาต่อหน่วยและการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการใช้อาหารปั่นผสมและอาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐาน ผ่านระบบ Application Zoom ในวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย.65 ระหว่าง เวลา 13.30 – 16.30 น.

ดาวน์โหลด