ข่าวประชาสัมพันธ์

🌟🌟🌟
เปิด เฟส 2
รับสมัคร ผู้ประกอบการร้านอาหาร

  • เรียนทำอาหารเมนูพิเศษ กับ iron chef
  • ผลิตอาหาร สุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน
  • เพิ่มความรู้ทางด้านพฤษเคมีอาหารและทำอาหารให้ เลอค่า
  • ตามแนวทางการสร้างสุขภาวะที่ดี ลดโรค NCDs
  • เพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม App Smart4Food

📍เพื่อมาตั้งร้านบน App Smart4Food

📍ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย กรอกใบสมัครเพื่อรับรหัสประจำตัว

ขั้นที่ 1 ลงทะเบียนขอรหัส
⏬⏬
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefh2s5IeDfoJj64LxMLXeZsWUhkli42IdUTAdnJqkqXVe7Dg/viewform?usp=sf_link

ขั้นตอนที่ 2
รหัสขอเข้ากลุ่มไลน์ 1234
⏬⏬⏬
https://line.me/ti/g2/Uuep0X_gAd30hzF1eo–Aja2JoXxVPuAZpF8Bw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณนท ธนัทรัช ภักดีกรณ์กุล โทร.089-656-9245

รศ. ดร. สุขสันต์ พรหมบัญพงศ์ โทร.087-553-1188

คุณบังเอิญ ทองมอญ
โทร.089-775-5990
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย