ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ลำดับทีมโภชนบำบัด โรงพยาบาลจังหวัด
1โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยพิษณุโลก
2โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมา
3โรงพยาบาลบางกระทุ่มพิษณุโลก
4โรงพยาบาลคลองหอยโข่งสงขลา
5โรงพยาบาลวังทองพิษณุโลก
6โรงพยาบาลลำพูนลำพูน
7โรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพมหานคร
8โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษานราธิวาส
9โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรี
10โรงพยาบาลกะพ้อปัตตานี
11โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
12โรงพยาบาลรือเสาะนราธิวาส
13โรงพยาบาลสวรรคโลกสุโขทัย
14โรงพยาบาลเทพาสงขลา
15โรงพยาบาลแพร่แพร่
16โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่สงขลา
17โรงพยาบาลสตึกบุรีรัมย์
18โรงพยาบาลทับคล้อพิจิตร
19โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
20โรงพยาบาลศรีประจันต์สุพรรณบุรี
21โรงพยาบาลบางปลาม้าสุพรรณบุรี
22โรงพยาบาลย่านตาขาวตรัง
23โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานคร
24โรงพยาบาลพุทไธสงบุรีรัมย์
25โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอุบลราชธานี
26โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย
27โรงพยาบาลพญาไท2กรุงเทพมหานคร
28โรงพยาบาลหนองหงส์บุรีรัมย์
29โรงพยาบาลมะการักษ์กาญจนบุรี
30โรงพยาบาลกาบังยะลา
31คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานคร
32โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพมหานคร
33โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีชลบุรี
34โรงพยาบาลเปาโลรังสิตปทุมธานี
35โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวนกาญจนบุรี
36โรงพยาบาลสมุทรปราการสมุทรปราการ
37โรงพยาบาลอู่ทองสุพรรณบุรี

ทั้งนี้สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ขอนัดหมายทีมโภชนบำบัดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 37 รพ. เพื่อชี้แจงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล ในวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 16.30 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet Link: meet.google.com/kft-gwpz-jdk หรือรหัสเข้าร่วม kftgwpzjdk

เข้าร่วมประชุม Google Meet