ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ สอบรับรองผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน