ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุน กิจกรรมวัน Asian Dietitian ประจำปี 2565

ลำดับโรงพยาบาล/สถาบัน/มหาวิทยาลัยจังหวัด
1โรงพยาบาลปะเหลียนตรัง
2โรงพยาบาลบางกระทุ่มพิษณุโลก
3โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานี
4โรงพยาบาลนางรองบุรีรัมย์
5โรงพยาบาลน่านน่าน
6โรงพยาบาลสตึกบุรีรัมย์
7โรงพยาบาลบางกรวยนนทบุรี
8โรงพยาบาลบางปะกอก 8กรุงเทพมหานคร
9โรงพยาบาลกุมภวาปีอุดรธานี
10โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สงขลา
11โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการสมุทรปราการ
12สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรุงเทพมหานคร
13โรงพยาบาลปทุมธานีปทุมธานี
14โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมา
15โรงพยาบาลแหลมฉบังชลบุรี
16โรงพยาบาลมะการักษ์กาญจนบุรี
17โรงพยาบาลหนองสองห้องขอนแก่น
18มหาวิทยาลัยเกษตรกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด