การอบรมต่ออายุ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเพื่อต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหาร (CDT) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชมวิดีโอทบทวน 5 องค์ความรู้ ผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมฯ ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเพื่อต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหาร (CDT) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชมวิดีโอทบทวน 5 องค์ความรู้ ผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมฯ ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566 ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเพื่อต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหาร (CDT) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชมวิดีโอทบทวน 5 องค์ความรู้ ผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมฯ ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566 เพิ่มเติม ดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติม : 080 3387443