ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Soybean Study Award ปี 2566 และ ผู้ได้รับทุน TDA Soymilk Study Award ปี 2566

ผู้ได้รับทุน TDA Soybean Study Award ปี 2566 ดาวน์โหลด

ผู้ได้รับทุน TDA Soymilk Study Award ปี 2566 ดาวน์โหลด

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
080-338-7443, 02-939-7782
E-mail: thaidietetics@gmail.com