ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2566
เรื่อง “บูรณาการสุขสภาพแบบองค์รวมกับงานนักกำหนดอาหาร”
Integrating Holistic Wellness into Dietetic Practice
วันที่  17-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
Hybrid Meeting Platform

ลงทะเบียนออนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ที่นี่ https://webcast.live14.com/tdaconference2023

อัตราค่าลงทะเบียน
แบบ Onsite

สถานะภาพกำหนดเวลาค่าลงทะเบียน (บาท)
สมาชิกสมาคมฯภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25663,000
วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 25663,200
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25663,300
วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 25663,500
นิสิต นักศึกษา*ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566800          
วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 25661,000

อัตราค่าลงทะเบียน
แบบ Online

สถานะภาพกำหนดเวลาค่าลงทะเบียน (บาท)
สมาชิกสมาคมฯภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566800
วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 25661,000
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25661,000
วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 25661,200
นิสิต นักศึกษา*ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566300
วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566500

*หมายเหตุ นิสิต/นักศึกษา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษาในการสมัครด้วย

การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์เลขที่ 405-791942-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน
ชื่อบัญชี สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้รับค่าลงทะเบียนพร้อมใบสมัครและสำเนาการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
โดยส่งไปที่ E-mail หรือที่อยู่

บริษัท ดีวัน โซลูชั่น จำกัด
177/11 ซอย เพชรเกษม 68 แยก 35 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
บริษัท ดีวัน โซลูชั่น จำกัด

ผู้ประสานงาน
คุณเดือน
E-mail: duangduan@donesolution.com
Tel: 061-816-8887

หรือ Download ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://webcast.live14.com/tdaconference2023

หมดเขตรับสมัคร Onsite และ Online ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ภายหลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ท่านสามารถลงทะเบียนได้แต่จะไม่มีรายชื่อในหนังสือวารสารสมาคมฯ งดรับการลงทะเบียนและชำระเงินในวันประชุม

หัวข้อการประชุมวิชาการ
ประกอบด้วยการนำเสนอสาระสำคัญต่างๆ ดังนี้

 • การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ:บทบาทของนักกำหนดอาหาร
 • แนวคิดสร้างก่อนซ่อมสุขภาพ (Health & Wellness center)
 • เวชศาสตร์ชะลอวัย: สุขภาพดีเริ่มจากตัวเรา
 • Holistic Health and Wellness Coaching
 • DM Remission: New hope and Holistic Treatment for Diabetes Patients
 • ความก้าวหน้าของวิชาชีพนักกำหนดอาหาร
 • Bio-Circular-Green (BCG) กับความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหารและวิชาชีพนักกำหนดอาหาร
 • นวัตกรรมสีเขียวกับการบริการอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ
 • นวัตกรรมอาหารเพื่อการขับเคลื่อนโภชนาการและสุขสภาพ
 • Dietetic workshop1 : Nutrition care process
 • Dietetic workshop2 : Dietary assessment tools: Easy Dietary Assessment app,
 • การนำเสนอผลงานวิชาการ : นำเสนอผลงานนวัตกรรมสีเขียวจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบนำเสนอปากเปล่า (Oral presentation) และโปสเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. โครงการประชุม วิชาการ 17 – 19 กรกฎาคม 2566
2.กำหนดการการประชุมวิชาการ 17-19 กรกฎาคม 2566
3.ใบสมัครเข้าประชุมวิชาการ 17-19 กรกฎาคม 2566

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ ประจำปี 2566
จดหมายเชิญประชุมวิชาการ สมาชิก 2566
จดหมายเชิญประชุมวิชาการขออนุมัติ ผอ.รพ. 2566
จดหมายเชิญประชุมวิชาการ ขออนุมัติ สสจ. 2566
จดหมายเชิญประชุมวิชาการ ขออนุมัติ อธิการบดี คณบดี 2566
จดหมายเชิญประชุมวิชาการ ขออนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2566

รงแรมและที่พัก กรุณาโทรสอบถามห้องพักก่อนจอง (สำรองห้องพักเอง)
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร แบบฟอร์มสำรองห้องพัก ดาวน์โหลด
ฝ่ายขาย โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-309-9999 ต่อ 3011, 3031-33, 3014
โทรสาร 02-309-9900
E-mail rsvn@berkeleyhotel.co.th
ราคาห้องพัก
Government Rate: Premier room ห้องพักเดี่ยวและห้องพักคู่ 2,000 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
Luxury room ห้องพักเดี่ยวและห้องพักคู่ 2,300 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
Extra bed เตียงเสริม 1,000 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)


Corporate Rate: Premier room ห้องพักเดี่ยวและห้องพักคู่ 2,700 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
Luxury room ห้องพักเดี่ยวและห้องพักคู่ 3,000 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
Extra bed เตียงเสริม 1,200 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)

ภายในวันที่ 1 ก.ค. 66 หรือจนกว่าห้องพักเต็ม หากลงทะเบียนหลังกำหนดตามที่แจ้งไว้ และห้องจองเต็มแล้วท่านอาจไม่ได้ราคาห้องดังกล่าว

 • ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าพัก กรุณาแจ้งกับทางโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้าพักและให้ขึ้นกับห้องพักว่าง ณ ขณะนั้น
 • Check in ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป, Check out ไม่เกินเวลา 12.00 น.
 • ในกรณีห้องพักเต็มทางโรงแรมจะแนะนำโรงแรมข้างเคียงให้อีกครั้ง
 • เช็คประเภทห้องว่างและสำรองห้องพักได้ที่ ฝ่ายขายโรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

โรงแรมและที่พัก (แนะนำ) (สำรองที่พักเอง) ราคาอาจจะมีการเปลี่ยน
โรงแรม เจทูเอส ประตูน้ำ : โทรศัพท์ 02 255 3764
ราคาห้องพัก : ห้องพักเดี่ยวและห้องพักคู่ 800 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)

โรงแรมและที่พัก (แนะนำ) (สำรองที่พักเอง)ราคาอาจจะมีการเปลี่ยน
โรงแรมเบิร์ดรูม ประตูน้ำ : โทรศัพท์ 02 117 9302
ราคาห้องพัก : ห้องพักเดี่ยวและห้องพักคู่ 700 บาทต่อคืน/ห้อง (ไม่รวมอาหารเช้า)

โรงแรมและที่พัก (แนะนำ) (สำรองที่พักเอง) ราคาอาจจะมีการเปลี่ยน
โรงแรม My Hotel ประตูน้ำ : โทรศัพท์ 02 631 9393
ราคาห้องพัก : ห้องพักเดี่ยวและห้องพักคู่ 1,100 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
ห้องพัก 3 เตียง 1,600 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์)