ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2566

ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

รูปแบบ Hybrid (onsite & online)

ติดตามข่าวสาร : โครงการ/กำหนดการ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ที่เว็บไซต์สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย