ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุนส่งเสริมการดูแลด้านโภชนบำบัดในผู้ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม (Enhancing Nutritional Support in Hemodialysis Patients Award)

ปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2566

แบบฟอร์มรับสมัครเข้ารับทุน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrNsxDAyG0P2f0BqDy-KwBQ8iHRrUMIsIZecmSr8sFh3dHLQ/viewform?usp=sf_link