ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทุนส่งเสริมการดูแลด้านโภชนบำบัดในผู้ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม