ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับทุนพัฒนาเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยระยะล้างไต และรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้ารอบทุนพิเศษ

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ