ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมลงคะแนนให้ทีมโรงพยาบาลที่ท่านชอบ เพื่อเชียร์ให้ได้รับทุนพิเศษ จากโครงการประกวดเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยระยะล้างไตฯ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมลงคะแนนให้ทีมโรงพยาบาลที่ท่านชอบ เพื่อเชียร์ให้ได้รับทุนพิเศษ จากโครงการประกวดเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยระยะล้างไตฯ
1 ท่าน มี 1 เสียง ปิดรับการลงคะแนน 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 23:59 น.
ประกาศผลวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ

ลงคะแนน Vote ได้ที่นี่
bit.ly/VOTE30MENU