การสมัครสอบ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบ CDT ประจำปี 2566

สมัครสอบ คลิกที่ Link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpBkQJktaqNFBDIQoCl–UJh0evIK9vhZzQsLt-90bT9f7PQ/viewform?usp=sharing

CDT 1 ประกาศสอบ CDT 66

CDT 2 แบบขอสมัครสอบ CDT 66

CDT 3 แบบใบรับรองการปฏิบัติงาน CDT 66