ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

รายชื่อ ทีมโภชนบำบัด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ขอเชิญทีมโภชนบำบัด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทุน พัฒนาองค์ความรู้ Muscle and Malnutrition Care : ปี 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00-19.00 น.
Time: Oct 30, 2023 05:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/87453152826?pwd=ens4oeJShW8gbC7IjN0TcGMDFvx2CC.1

Meeting ID: 874 5315 2826
Passcode: 12345

ดาวน์โหลดรายชื่อ