ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการประจำปี

การประชุมวิชาการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2567

สำหรับโครงการ กำหนดการ จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ที่สนใจรับทราบอีกครั้งนะคะ

ใบตอบรับการสนับสนุน บริษัท