ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

1.จดหมายเชิญสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม วาระ 67-69

2.คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 67-69

3.ใบสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 67-69 word

4.ใบสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 67-69 PDF