การสมัครสอบ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CDT ประจำปี 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CDT ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1-2

หมายเหตุ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบ CDT การแต่งกาย แต่งกายสุภาพใส่กระโปรงหรือกางเกง (ยกเว้นกางเกงยีนส์) รองเท้าแบบสุภาพ               

  1. ลงทะเบียน ตามลำดับเลขที่สอบ ที่โต๊ะลงทะเบียน              
  2. ท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ              
  3. ไม่อนุญาต ให้ นำเอกสารอุปกรณ์อื่นๆ เข้าห้องสอบ              
  4. สมาคมฯ จะจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบไว้ให้              
  5. สมาคมฯ จะจัดอาหารว่าง (กล่อง) บริการ เมื่อสอบเสร็จแล้ว  

ผู้ประสานงาน
นางสาวจันทร์สุดา จันทร์แย้
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย: 080 338 7443, 02 939 7782
E-mail: thaidietetics@gmail.com