ข่าวประชาสัมพันธ์ ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ขอประชาสัมพันธ์การอบรมการต่อใบอนุญาตและการพัฒนามาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ 7 สาขา

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ขอประชาสัมพันธ์การอบรมการต่อใบอนุญาตและการพัฒนามาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ 7 สาขา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทางfacebook live กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีความรู้ความเข้าใจในการเก็บคะแนนการต่ออายุใบอนุญาต และ การเตรียมความพร้อมในการต่ออายุใบอนุญาตแบบ E-license ตั้งแต่ปี 67 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบโรคศิลปะเข้าร่วมการอบรม

ขอให้ผู้เข้ารับฟังทุกท่านลงทะเบียนในการอบรมด้วยนะคะ เนื่องจากหากเกณฑ์การต่ออายุของสาขากำหนดอาหารประกาศใช้แล้ว จะนำกิจกรรมนี้เข้าขอรับรองเพื่อให้ผู้อบรมได้รับหน่วยคะแนน เพื่อใช้ในการสะสมคะแนนในการต่ออายุใบอนุญาตค่ะ