การอบรมต่ออายุ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเพื่อต่ออายุใบรับรอง 5 องค์ความรู้ (CDT) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเพื่อต่ออายุใบรับรอง 5 องค์ความรู้ (CDT) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชมวิดีโอทบทวน 5 องค์ความรู้ ผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมฯ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

ดาวน์โหลดรายชื่อ

หากมีแก้ไขติดต่อประสานงานได้ที่ เบอร์ 0803387443