การอบรมต่ออายุ CDT ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ

“ลงทะเบียน” เข้าทบทวน 5 องค์ความรู้ การอบรมต่ออายุ CDT ของสมาคมฯ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมต่ออายุ CDT ของสมาคมฯ คลิกที่นี่
  2. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าทบทวน 5 องค์ความรู้ (CDT) ของสมาคมฯ คลิกที่นี่

ท่านที่เข้าทบทวน 5 องค์ความรู้ ในแต่ละองค์ความรู้จะต้องทำตามขั้นตอน ข้อ 1-13
จึงจะถือว่าท่านอบรมเพื่อต่ออายุ CDT ครบ 5 องค์ความรู้
หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่เป็นไปตามที่กำหนด ท่านจะต้องเข้าทบทวนองค์ความรู้นั้นใหม่

สำหรับผู้ที่อบรมแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าผ่านหรือไม่
สมาคมฯ จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ
ครั้งที่ 1 จะสรุปรายชื่อผู้ที่อบรมผ่าน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
ครั้งที่ 2 สรุปรายชื่อผู้ที่อบรมผ่าน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
และครั้งสุดท้ายหลังจบการอบรมวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมฯ วันที่ 8 มีนาคม 2567
ระหว่างสมาคมฯ ดำเนินการตรวจสอบ หากพบท่านใดที่ทำไม่ผ่าน สมาคมฯ จะโทรแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ

ติดต่อสอบถามสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย : 080-338-7443 หรือเบอร์ 082-563-9179
@Line : เบอร์โทรศัพท์ 0803387443
E-mail : thaidietetics@gmail.com