การอบรมต่ออายุ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ที่อบรมต่ออายุ CDT ครบ 5 องค์ความรู้ ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ครบ 5 องค์ความรู้ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ครบ 5 องค์ความรู้ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย : 080-338-7443 
@Line : เบอร์โทรศัพท์ 0803387443 (ทักแชทแจ้ง ชื่อ นามสกุล)