ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2567-2569 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ตามที่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ส่งใบสมัครเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 – 2569 แทนคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน ซึ่งจะหมดวาระลงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อรับการพิจารณาในครั้งนี้ จำนวน 30 ท่าน (QR code หมายเลข 1)

                   ในการนี้ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนให้ท่านสมาชิกสมาคมฯ ได้โปรดใช้สิทธิลงคะแนนเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จากรายนามและประวัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกาเครื่องหมายในช่องตามหมายเลขที่ท่านเลือก จำนวนทั้งสิ้น 17 หมายเลข (QR code หมายเลข 2) เท่านั้น

วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

           สมาคมนักกำหนดอาหารฯ ขอเชิญชวนท่านใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่                 วาระปี พ.ศ. 2567 – 2569 ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

  1. สแกน QR CODE/LINK หมายเลข 1: ประวัติและคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้ง
    https://drive.google.com/file/d/12gC4mVyQK8f-0lTaoucTK3gsp-UMZY-L/view?usp=sharing
  2. สแกน QR CODE/LINK หมายเลข 2: ลงคะแนนเลือกตั้ง เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกิน 17 หมายเลข
    https://forms.gle/4vHqZBHp3xriNquJ9
  3. ท่านสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ท่านเลือกให้ถูกต้อง แล้วกดส่ง (หลังจากกดส่ง กรุณาอ่าน “เราได้บันทึกคำตอบของคุณเรียบร้อยแล้ว”) ข้อมูลจะบันทึกมาที่สมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว 

กรณีกรอกซ้ำนับคะแนนเป็นบัตรเสียทันทีนะคะ

จม.เชิญลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 67-69

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการเลือกตั้ง