ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2567

ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม ที่นี่

ติดต่อสอบถาม แก้ไขข้อมูล
คุณดวงเดือน ไชยสนาม (ORGANIZER)
โทร. 061-816-8887
E-mail: duangduan@donesolution.com

คุณอุดมทรัพย์ อจลานนท์ (ORGANIZER)
โทร. 080-575-0037
E-mail: choksttick@gmail.com

โครงการประชุมวิชาการ ที่นี่
กำหนดการประชุมวิชาการ ที่นี่
แบบฟอร์มสำรองที่พัก ที่นี่

จดหมายเชิญ นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร ที่นี่
จดหมายขออนุมัติ ผอ.รพ. ที่นี่
จดหมายขออนุมัติ สสจ.ที่นี่
จดหมายขออนุมัติ อธิการบดี คณบดี ที่นี่
จดหมายเชิญ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ที่นี่

(บูธ) ใบตอบรับการสนับสนุนประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 ที่นี่