สมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

หรือ สแกน QR code เพื่อสมัครสมาชิกสมาคมฯ ด้านล่าง

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก แบ่งได้ 2 ประเภท

  1. สมาชิกสามัญตลอดชีพ ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นักกำหนดอาหาร หรือนักโภชนาการ/โภชนากร ในโรงพยาบาล หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิชาการอาหาร โภชนาการ
  2. สมาชิกวิสามัญตลอดชีพ ได้แก่ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจงานด้านโภชนาการและโภชนบำบัด

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในเบื้องต้น

  • ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ
  • ได้รับสิทธิ์เข้าประชุมวิชาการในอัตราพิเศษ
  • และอื่นๆ

อัตราค่าสมัครสมาชิก

สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ ตลอดชีพ ในอัตราท่านละ 1,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. ชำระค่าสมัครสมาชิก โดยโอนเงินที่ “บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน ชื่อบัญชี สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 404-481991-0″ (สามารถโอนเงินผ่าน App Mobile banking ได้)
  2. แนบสำเนาการชำระค่าสมัครสมาชิก
  3. แนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (เพื่อทำบัตรสมาชิก)

Leave a Comment