สมาชิกสมาคมฯ

คุณสมบัติของสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครสมาชิก โดยมีสมาชิกภาพ 2 ประเภท คือ

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักกำหนดอาหาร นักวิชาการอาหาร นักโภชนาการและโภชนากร
  2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

อัตราค่าสมาชิก

  1. สมาชิกภาพตลอดชีพ 1,000 บาท
 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
  2. ชำระค่าสมาชิก โดยโอนเงินที่ “บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน ชื่อบัญชี สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 404-481991-0″
  3. ส่งหลักฐานการสมัครและสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ คุณสังวาล ศิริมังคลากุล สำนักงานสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เลขที่ 1845/11 ซอยบริรักษ์(ซอยส่วนบุคคล) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10990

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก: 

Leave a Comment