สมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก สมาชิกของสมาคม มี 2 ประเภท คือ

  1. สมาชิกสามัญตลอดชีพ ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นักกำหนดอาหาร หรือ นักโภชนาการ/โภชนากร ในโรงพยาบาล หรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โภชนาการโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร ผู้ที่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาหรือผู้ที่รับผิดชอบ หลักสูตรทางด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร โภชนวิทยา โภชนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการ
  2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

อัตราค่าสมัครและค่าบำรุงสมาคม ฯ
สมาชิกสามัญตลอดชีพ
– ค่าสมัคร 1,500    บาท
– ค่าสมัคร 1,000    บาท สำหรับนักศึกษา (แนบสำเนาหลักฐานการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน)

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในเบื้องต้น

  • ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ
  • ได้รับสิทธิ์เข้าประชุมวิชาการในอัตราพิเศษ
  • และอื่นๆ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. ชำระค่าสมัครสมาชิก โดยโอนเงินที่ “บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน ชื่อบัญชี สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 404-481991-0″ (สามารถโอนเงินผ่าน App Mobile banking ได้)
  2. แนบสำเนาการชำระค่าสมัครสมาชิก
  3. แนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (เพื่อทำบัตรสมาชิก)
  4. สำหรับนักศึกษา (แนบสำเนาหลักฐานการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน)

คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

หรือ สแกน QR code เพื่อสมัครสมาชิกสมาคมฯ ด้านล่าง

Leave a Comment