ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์

สมาชิกที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้องกับนักกำหนดอาหาร สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ โดย

  1. ส่งข้อความมาทาง inbox ของ facebook สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (http://www.facebook.com/dieteticsth) โดยระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสมาชิกสมาคมฯ เลขประจำตัวCDT (ถ้ามี) และสถานที่ทำงานปัจจุบัน
  2. ส่งอีเมลระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสมาชิกสมาคมฯ เลขประจำตัวCDT (ถ้ามี) และสถานที่ทำงานปัจจุบัน มายังอีเมล thaidietetics@gmail.com โดยระบุชื่อหัวข้อ ‘ลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์’

เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงในการตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นจะทำการตอบกลับไปยังช่องทางที่ติดต่อสื่อสารมาดังกล่าว เพื่อระบุ username/password สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ค่ะ หากต้องการเปลี่ยนแปลง password ก็สามารถแจ้งมาได้ที่ช่องทางดังกล่าว พร้อมระบุรายละเอียดตามด้านบน แล้วก็ชื่อ username ที่ใช้งานค่ะ