แผนที่ CDT

ท่านสามารถค้นหารายชื่อนักกำหนดอาหารในพื้นที่ของท่านตามแผนที่ด้านบนนี้

สำหรับนักกำหนดอาหารท่านใดที่ต้องการให้เพิ่ม/อัพเดทชื่อของตนเองลงบนแผนที่ สามารถส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้มายังอีเมล thanit.vin@mahidol.ac.th โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “เพิ่มรายชื่อ/แก้ไขรายชื่อ CDT Map”

ชื่อ-นามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
สถานะใบรับรอง CDT (ได้แล้ว/ยังไม่ได้)
สถานที่ทำงาน/ตำแหน่ง
ความสนใจเฉพาะด้าน
ติดต่อ (อีเมล และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน)