ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์

สมาชิกที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้องกับนักกำหนดอาหาร สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ โดย

  1. ระบุอีเมล ที่สมาชิกใช้สมัครเข้าสู่ระบบ 
  2. ระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสมาชิกสมาคมฯ (ถ้ามี) หรือ เลขประจำตัวCDT (ถ้ามี) และสถานที่ทำงานปัจจุบัน มายังอีเมล thaidietetics@gmail.com โดยระบุชื่อหัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์”

เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงในการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อทำการอนุมัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ คลิกที่นี่

หมายเหตุ คลิกลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์แล้ว !!อยากลืมยืนยัน ข้อ 1-2 ด้านบนทาง E-mail: thaidietetics@gmail.com กันนะครับ