ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์

 

  1. แจ้งอีเมล ที่สมาชิกใช้สมัครเข้าสู่ระบบ 
  2. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสมาชิกสมาคมฯ (ถ้ามี) หรือ เลขประจำตัวCDT (ถ้ามี) และสถานที่ทำงานปัจจุบัน มายังอีเมล thaidietetics@gmail.com โดยระบุชื่อหัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์”

เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงในการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อทำการอนุมัติการเข้าสู่ระบบใช้งานเว็บไซต์

ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ คลิกที่นี่