บัตรสมาชิก/บัตร กอ.ช./ใบประกาศนียบัตร กอ.ช.

สำหรับท่านที่แจ้งบัตรหาย/เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรุณาแนบหลักฐาน

  1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป (สำหรับทำบัตรสมาชิก/บัตร กอ.ช.)
  2. สำเนาโอนเงินค่าทำบัตรใหม่ บัตรละ 100 บาท
    โอนเข้าบัญชี สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน
    เลขที่บัญชี 404-481991-0

คลิกที่นี่ https://forms.gle/LrxhFbngmp34J9x56