หุ่นจำลองอาหาร (FOOD MODEL)

สื่อการสอนจากสมาคมฯ

หุ่นจำลองอาหาร (Food Model)
หุ่นจำลองตามมาตรฐานอาหารแลกเปลี่ยนไทย เป็นหุ่นอาหารที่ทำด้วยเรซิ่น (Resin) ทนต่อความร้อนสูง ขนาดและสี ใกล้เคียงของจริง สามารถทำความสะอาดได้จัดอยู่ในจานประทับตราสมาคมฯ พร้อมหุ้มพลาสติกกันฝุ่น เก็บได้ทนนานแผ่นพับ
รายละเอียดหุ่นจำลองอาหาร
ใบสั่งซื้อหุ่นจำลองอาหาร Food Model
ใบเสนอราคา Food Model ภาษาไทย 25 ชิ้น
ใบเสนอราคา Food Model ภาษาไทย 25 ชิ้น พร้อมกระเป๋า (ไม่มีสินค้านี้)
ใบเสนอราคา Food Model ภาษาไทย 50 ชิ้น
ใบเสนอราคา Food Model ภาษาไทย 50 ชิ้น พร้อมกระเป๋า (ไม่มีสินค้านี้)
ใบเสนอราคา Food Model ภาษาไทย 75 ชิ้น
ใบเสนอราคา Food Model ภาษาไทย 75 ชิ้นพร้อมกระเป๋า (ไม่มีสินค้านี้)
 Food Model (English Version)
Food models are made based on the Thai Food Exchange List. All Models are made of heat-resistant resin and replicates the size and color of real foods. All models are placed on plates with the Thai Dietetic Association logo sealed with plastic.Leaflet (English Version)
Food Model 25 Pieces*
Food Model 50 Pieces*
Food Model 75 Pieces*
*All prices are without shipping cost added