ข่าวสารล่าสุด

"ลงทะเบียน"การอบรมต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์

“ลงทะเบียน” เข้าชมวิดีโอการอบรมต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ CDT (Certified Dietitian of Thailand) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

"ลงทะเบียน"การอบรมต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าชมวิดีโอ 5 องค์ความรู้ การอบรมต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ CDT ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ประกาศ 📣❗️โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ 👨‍ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง เข้าร่วมโครงการอบรม“เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7-12 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2564