ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจในการเข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการโภชนาการการกีฬา” วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) จังหวัดชลบุรี

สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบสำรวจ

กำหนดการ ดาวน์โหลด