ตรวจสอบเลขที่สมาชิกฯ

ตรวจสอบเลขที่สมาชิกฯ
การค้นหา ตรวจสอบเลขที่สมาชิก
ให้พิมพ์ ชื่อ เว้น1เคาะ พิมพ์ชื่อสกุล แล้วกดค้นหา นะคะ

คลิกที่ลิงก์

https://script.google.com/macros/s/AKfycbx-VxPcWeO9AlI9DP6Hw6b_10lG3w3bH5JUDrZNcha0kCkZIBcsCP0HKXd8zX6n2mhv/exec