ติดต่อเรา

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
1845/11 ซอยบริรักษ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1845/11 Soi Borirak, Phahonyothin Rd., Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000153839
โทรศัพท์/Telephone: 080-338-7443, 02-393-7782
E-mail: thaidietetics@gmail.com
เวลาทำการ: 08.00 – 16.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
(หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Facebook: http://www.facebook.com/dieteticsth

 • วันจันทร์ : 089-673-8322 อ.สมศรี เตชะวรกุล
 • วันพุธ  : 083-187-3734  อ.ดวงสมร สูยะศุนานนท์
 • วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี : 086-609-5680  อ.สังวาล ศิริมังคลากุล
 • วันศุกร์  : 086-830-9447  อ.กุหลาบ แสงจงเจริญ

ที่อยู่นายกสมาคมฯ : ผศ.ดร. ชนิดา ปโชติการ

 • ที่อยู่สมาคมฯ
  เรียน นายกสมาคมนักกำหนดอาหาร
  สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
  1845/11 ซอยบริรักษ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Leave a Comment