ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคม บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ….ลงทะเบียนเข้ารับฟัง

ลงทะเบียนเข้ารับฟัง

เลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวก
4 รอบเท่านั้น

📅 วันที่ 10 กันยายน
เวลา 12.00 -14.00 หรือ
เวลา 17.00 – 19.00
📅 วันที่ 11 กันยายน
เวลา 12.00 – 14.00 หรือ
เวลา 17.00 – 19.00

สงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

ลงทะเบียนวันนี้ที่…https://www.micedepot.net/ensuresymposium