ข่าวประชาสัมพันธ์ ไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกเท่านั้น)

ประกาศสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุโลมต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ CDT ของสมาคมฯ

ประกาศหนังสืออนุโลมรับรองการต่ออายุ CDT คลิกที่นี่