การอบรมต่ออายุ CDT

ประกาศสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองต่ออายุบัตรนักกำหนดอาหารวิชาชีพ CDT ของสมาคมฯ

ประกาศหนังสืออนุโลมรับรองการต่ออายุ CDT คลิกที่นี่