ข่าวประชาสัมพันธ์ ไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกเท่านั้น)

ประกาศสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองต่ออายุบัตรนักกำหนดอาหารวิชาชีพ CDT ของสมาคมฯ

ประกาศหนังสืออนุโลมรับรองการต่ออายุ CDT คลิกที่นี่