การสมัครสอบ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการสอบ Certified Dietitian of Thailand (CDT) ประจำปี 2564

คู่มือการสอบ Certified Dietitian of Thailand (CDT) ดาวน์โหลด

หากผู้เข้าสอบติดปัญหาเข้าระบบสอบ CDT ไม่ได้/ยังไม่ได้รับเมล

รบกวนติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบ
081-868-8657 คุณแก้ว
083-264-3978 คุณแอม
ID Line: ppanithan คุณแก้ว

update 12/11/64