ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร ประจำปี 2565 และการรับรองสถาบันการศึกษา

การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร ประจำปี 2565 และการรับรองสถาบันการศึกษา คลิกที่นี่ https://mrd-hss.thaijobjob.com/

ดาวน์โหลด

รับสมัครกนอ_65_WEB

ประกาศ_รับรองสถาบัน_65

สถานพยาบาลและการประกอบโรงศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร 02 193 7079