ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ บทบาทของนักกำหนดอาหารวิชาชีพ

โครงการ ดาวน์โหลด
ใบสมัคร ดาวน์โหลด

ผู้ประสานงาน
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
080 338 7443
@ไลน์เบอร์โทรศัพท์ 0803387443