การสมัครสอบ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CDT ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CDT ครั้งที่ 12
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลราชวิถี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CDT ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1. ท่านต้องแสดงผลตรวจ ATK วันลงทะเบียน ไม่เกิน 24 ชั่วโมง (ถ่ายรูปผลตรวจ ระบุชื่อ – นามสกุล วันตรวจและเวลา มาให้ชัดเจน) และนำผลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่จุดตรวจผล ATK
ผู้ที่ห้ามเข้าพื้นที่สอบ
1.1. มีอาการไอ มีไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น
1.2. มีประวัติเสี่ยงสูงหรือสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ภายใน 10 วัน
1.3. มีผลการตรวจเชื้อ SARS-coV-2 ภายใน 10 วัน
2. ลงทะเบียน ตามลำดับที่ ที่โต๊ะลงทะเบียน
4. ท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
3. ไม่อนุญาต ให้ นำเอกสารอุปกรณ์อื่นๆ เข้าห้องสอบ
4. สมาคมฯ จะจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบไว้ให้
5. สมาคมฯ จะจัดอาหารว่าง (กล่อง) บริการ เมื่อสอบเสร็จแล้ว

การแต่งกายเข้าสอบ: แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

  • ผู้หญิงสวมเสื้อ และกระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
  • ผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ต นำเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
  • ห้าม!! สวมกางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ หรือรองเท้าไม่มีสายรัดส้น เข้าห้องสอบ

ผู้ประสานงาน
นางสาวสังวาล ศิริมังคลากุล 086 609 5680
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 080 338 7443
E-mail: thaidietetics@gmail.com