ข่าวประชาสัมพันธ์ ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร ประจำปี 2566